Get the latest Trendings, Memes, Virals, Join us on Instagram
EktaKapoor

XXX - Ekta Kapoor apologizes to Indian Army over controversy

Ekta Kapoor apologizes to Indian Army over controversy over serial web series XXX 2 on Balaji. A scene from XXX producer Ekta Kapoor's web serie…